Aanpak

de drietrapsraket

Onze drietrapsraket heet Celebrate Climate Change. Drie C’s, drie fasen. Soms volgen ze elkaar logisch op. Soms loop het dwars door elkaar heen of doen we er (eerst) maar één of twee. Onderaan de pagina wat meer hierover.

celebrate

Veel mensen zien de omslag naar een duurzaam business model als een noodzakelijk kwaad. Wat kost dat wel niet, is vaak de grote vraag. Knight to C3 draait dat 100% om. Welke kansen liggen er, en wat leveren
die wel niet op? Met aansprekende, creatieve werkvormen kijken we voorbij de hokjes en grenzen van het huidige bedrijfsmodel. We gaan, in vaktermen, een serieus potje omdenken. 

In één moeite wakkeren we zo de energie én de ideeën aan. Kleine ideeën, grote ideeën, wilde ideeën. Hoe meer mensen in de organisatie meedoen, hoe beter. Zo zien we meteen waar de energie zit, en waar de weerstand. Handig voor later. Met Celebrate leggen we een schitterend fundament van out-of-the-box ideeën en positieve, daadkrachtige energie. We zetten iedereen aan. 

climate

Welke impact heb je als organisatie op het klimaat? Dat is de hamvraag bij het tweede deel van de reis. Ieder bedrijfsproces heeft een materiële impact: van de keuze voor de koffiekopjes in de kantine tot de eigenlijke productieprocessen. Of, uiteindelijk: de impact van de hele keten. In de toekomst brengen we het allemaal in kaart. Nu gaan we specifiek op zoek naar de processen waar de impact het grootst is. 

Het doel hiervan is tweeledig. Niet-financiële verslaglegging wordt steeds belangrijker. Banken, toezichthouders, consumenten, regelgevers – allemaal willen ze meetbaar inzicht in de sociale en ecologische impact van je bedrijf. Daar maken we een begin mee. Maar we doen het natuurlijk niet alleen voor de bühne. We willen vooral weten met welke plannen we de grootste winst boeken. Ook voor vrijgevochten omdenkers zijn impactanalyse en verslaglegging onmisbare vertrekpunten. 

change

Tijd voor actie: onder de C van Change gaan we goede ideeën omzetten in goede praktijken. We kijken altijd naar de procesketen waarbinnen de beoogde verandering plaatsvindt. Niks staat op zichzelf. Veel goede intenties sterven een vroege dood omdat de omgeving niet klaar is. Andersom: als de procesketen meewerkt, kunnen goede ideeën snel naar grote hoogtes stijgen.

De tweede succesfactor is dat de juiste mensen, op de juiste posities, de veranderingen actief uitdragen. Als Knight to C3 helpen we bij het maken van een plan – een heldere roadmap – waarin processen, posities en andere randvoorwaarden geborgd zijn. Waar nodig begeleiden we ook de uitvoering hiervan. Let wel: verandering lokt verandering uit. Ook kleine paardensprongen dragen de kiem van grote triomfen. 

* Er zit een logische volgorde en saamhorigheid in de drie C’s, maar uiteindelijk bepaalt de vraag de aanpak. Sommige bedrijven kloppen bij ons aan voor alleen een impactanalyse (Climate). Bij anderen liggen er al goede ideeën, maar komt de uitvoering niet van de grond (Change). Regelmatig worden we gebeld voor het geven van een inspirerende workshop (Celebrate). Wees welkom met al je wensen en ideeën, ons krijg je niet gek; we zitten in de creatieve paardensprongbusiness!